ಸಾಂಧರ್ಬಿಕ ಒಪ್ಪಂದ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ / ಬಸ್ ರೆಂಟಲ್ಸ್: ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ರಹಿತ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ನೀಡಿದೆ. ದರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ:

ಬಸ್ಸುಗಳು

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.

4 ಗಂಟೆಗಳು
(80ಕಿ.ಮೀ.)

8 ಗಂಟೆಗಳು
(160 ಕಿ.ಮೀ.)

12 ಗಂಟೆಗಳು
(240 ಕಿ.ಮೀ.)

24 ಗಂಟೆಗಳು

 

250ಕಿಮೀ

300ಕಿಮೀ

ಪುಷ್ಪಕ್

ರೂ.39/-

ರೂ.3120/-

ರೂ.6240/-

ರೂ.9360/-

ರೂ.9750/-

ರೂ.11700/-

ಸಾಮಾನ್ಯ

ರೂ.33/-

ರೂ.2640/-

ರೂ.5280/-

ರೂ.7920/-

ರೂ.8250/-

ರೂ.9900/-

ಮಿಡಿರೂ.32/--ರೂ.5120/--ರೂ.8000/--

ವೆಸ್ಟಿಬುಲ್

ರೂ.50/-

-

-

ರೂ.12000/-

ರೂ.12500/-

 

 

 

ಪೂರ್ತಿ ದಿನ (24 ಗಂಟೆಗಳು) ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ (ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ)

 

ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ

ಕಿ.ಮೀದಿನಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀದರ

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ

 

  

ವೋಲ್ವೋ

ರೂ.23,100/-

300

ರೂ.77/-

ರೂ.6200/-

 

  

ಸುವರ್ಣ  / ಸಿ

ರೂ.16,500/-

300

ರೂ.55/-

ರೂ.4400/-

 

  

ಗಂಟೆ ಆಧಾರಿತ

ಬಸ್

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.

4 ಗಂಟೆಗಳು
(60ಕಿ.ಮೀ.)

8 ಗಂಟೆಗಳು
(125ಕಿ.ಮೀ.)

12 ಗಂಟೆಗಳು
(175 ಕಿ.ಮೀ.)

ವೋಲ್ವೋRs.77/-Rs.4620/-Rs.9625/-Rs.13475/-

ಸುವರ್ಣ  / ಸಿ

Rs.55/-Rs.3300/-Rs.6875/-Rs.9625/-

ಶನಿವಾರಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನ ವಜ್ರ (ವೋಲ್ವೋ) ಸುವರ್ಣ  / ಸಿ

                                                       ಪೂರ್ತಿ ದಿನ (24 ಗಂಟೆಗಳು)
 ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಕಿ.ಮೀದಿನಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀದರ

ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ
ವೋಲ್ವೋRs.21600/-300Rs.72/-Rs.6760/-
ಸುವರ್ಣ  / ಸಿRs.15000/-300Rs.50/-Rs.4000/-

ಗಂಟೆ ಆಧಾರಿತ

ಬಸ್ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀ.

4 ಗಂಟೆಗಳು
(60ಕಿ.ಮೀ.)

8 ಗಂಟೆಗಳು
(125ಕಿ.ಮೀ.)

12 ಗಂಟೆಗಳು
(175 ಕಿ.ಮೀ.)

ವೋಲ್ವೋRs.72/-Rs.4320/-Rs.9000/-Rs.12600/-
ಸುವರ್ಣ  / ಸಿRs.50/-Rs.3000/-Rs.6250/-Rs.8750/-

ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ರಜಾದಿನ ವಜ್ರ (ವೋಲ್ವೋ) ಸುವರ್ಣ ಎ / ಸಿ


(ಬೆ) ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಪ್ಪಂದದ ನೀಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ 12 ಗಂಟೆ ಹಾಗು ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಚಾಲಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭತ್ಯೆ ರೂ.100 ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.(ಅ) 24 ಗಂಟೆಗಳ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ವಪ್ಪಂದದ ಮೇರೆಗೆ ನೀಡುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ರೂ.100 ಹಾಗು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೆ 50 ರಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

(ಸೀ)100ಒಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ 18.00% ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು.

ಸಾಂದರ್ಭಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಹತ್ತಿರದ ಡಿಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಡಿಪೋ

ಹೆಸರು

ಡಿಪೋ

ಹೆಸರು

ಡಿಪೋ

ಹೆಸರು

ಡಿಪೋ 2

ಶಾಂತಿನಗರ-7760991402

ಡಿಪೋ 19

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ-7760991419

ಡಿಪೋ 35

ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ-7760991435

ಡಿಪೋ 3

ಶಾಂತಿನಗರ-7760991403

ಡಿಪೋ 20

ಬನಶಂಕರಿ (TTMC)-7760991420

ಡಿಪೋ 36

ಬಿಡದಿ-7760991436

ಡಿಪೋ 4

ಜಯನಗರ-7760991404

ಡಿಪೋ 21

ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ-7760991421

ಡಿಪೋ 37

ಕೆಂಗೇರಿ-7760991437

ಡಿಪೋ 6

ಇಂದಿರಾನಗರ-7760991406

ಡಿಪೋ 22

ಪೀಣ್ಯ-7760991422

ಡಿಪೋ 38

ಚಿಕ್ಕನಾಗಮಂಗಳ-7760991438

ಡಿಪೋ 7

ಸುಭಾಷ್ ನಗರ-7760991407

ಡಿಪೋ 23

ಕಲ್ಯಾಣನಗರ-7760991423

ಡಿಪೋ 39

ಹೊಸಕೋಟೆ-7760991439

ಡಿಪೋ 8

ಯಶವಂತಪುರ-7760991408

ಡಿಪೋ 24

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ-7760991424

ಡಿಪೋ 40

ನೆಲಮಂಗಲ-9945244840

ಡಿಪೋ 9

ಪೀಣ್ಯ-7760991409

ಡಿಪೋ 25

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟ್-7760991425

ಡಿಪೋ 41

ಗುಂಜುರ್-7760994230

ಡಿಪೋ 10

ಹೆಣ್ಣೂರು-7760991410

ಡಿಪೋ 26

ಜಿಗಣಿ-7760991426

  

ಡಿಪೋ 11

ಯಲಹಂಕ-7760991411

ಡಿಪೋ 27

ಯಶವಂತಪುರ-7760991427

  

ಡಿಪೋ 12

ಕೆಂಗೇರಿ-7760991412

ಡಿಪೋ 28

ಹೆಬ್ಬಾಳ-7760991428

  

ಡಿಪೋ 13

ಕತ್ರಿಗುಪ್ಪೆ-7760991413

ಡಿಪೋ 29

ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ-7760991429

  

ಡಿಪೋ 14

ಆರ್.ಟಿ.ನಗರ-7760991414

ಡಿಪೋ 30

ಯಲಹಂಕ-7760991430

  

ಡಿಪೋ 15

ಕೋರಮಂಗಲ-7760991415

ಡಿಪೋ 31

ಶ್ರೀಗಂಧದ ಕಾವಲ್-7760991431

  

ಡಿಪೋ 16

ದೀಪಾಂಜಲಿನಗರ-7760991416

ಡಿಪೋ 32

ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ-7760991432

  

ಡಿಪೋ 17

ಚಂದ್ರಾ ಲೇಔಟ್-7760991417

ಡಿಪೋ 33

ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞ ಲೇಔಟ್-7760991433

  

ಡಿಪೋ 18

ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್-7760991418

ಡಿಪೋ 34

ಕೊತ್ತನೂರು ದಿಣ್ಣೆ-7760991434

  
      

 

ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಸೇವೆಗಳು

 

ಖಾಯಂ ಗುತ್ತಿಗೆ:- ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದರಗಳು.

 

ಸಾಮಾನ್ಯ

ಪುಷ್ಪಕ್

ಮಿಡಿ

ವೋಲ್ವೋ(ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿಕ)

ಶಾಲೆಗಳು

ರೂ.35.00

ರೂ.40.00

ರೂ.32.00

-
ಕಾಲೇಜ್ರೂ.35.00ರೂ.42.00ರೂ.32.00-

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು

ರೂ.40.00

ರೂ.45.00

ರೂ.35.00

ರೂ.100.00

 

ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ವೋಲ್ವೋ / ಕರೋನಾ ಪಾಸುಗಳ ದರ:

ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಸಿನ 41 ಪಾಸುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವ ಕಿ.ಮೀ (5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ).

120 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಿಗೆ  ಘಟಕದಿಂದ  ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಯ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳಿಗೆ 60ಕಿ.ಮೀ) (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿನ ದರ

160 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾಸ್ ದರ(ಮುಂಜಾನೆ: ಮೂಲ- ಡಿಪೋ - ಮೊದಲ ಹಂತ – ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಡಿಪೋ, ಸಂಜೆ: ಕೊನೆ- ಡಿಪೋ – ಕಂಪನಿ – ಕೊನೆಯ ಡ್ರಾಪ್ - ಡಿಪೋ )

ರೂ.3400/-

ರೂ.3650/-

ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿಕ ಹೊಸ ವೋಲ್ವೋ ಪಾಸುಗಳ ದರ  

ಪ್ರತಿ ಬಸ್ಸಿನ 35 ಪಾಸುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವ ಕಿ.ಮೀ (5 ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗೆ).

 

120 ಕಿ.ಮೀ ಗಳಿಗೆ  ಘಟಕದಿಂದ  ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಮಾರ್ಗದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಮುಂಜಾನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆಯ ಸುತ್ತುವಳಿಗಳಿಗೆ 60ಕಿ.ಮೀ) (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿನ ದರ

160 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾಸ್ ದರ(ಮುಂಜಾನೆ: ಮೂಲ- ಡಿಪೋ - ಮೊದಲ ಹಂತ – ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಡಿಪೋ, ಸಂಜೆ: ಕೊನೆ- ಡಿಪೋ – ಕಂಪನಿ – ಕೊನೆಯ ಡ್ರಾಪ್ - ಡಿಪೋ )

1

ರೂ.3750/-

ರೂ.4000/-

ಸಾಧಾರಣ & ಪುಷ್ಪಕ್ ಬಸ್ಸಿನ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪಾಸ್: ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೀಸಲಾದ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ವಜ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೀಸಲಾದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್ ಬಳಸುವ ಸವಲತ್ತು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಾಯು ವಜ್ರ ಸೇವೆಗಳು (ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಸೇವೆಗಳು) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಎ / ಸಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

 ಪ್ರತಿ ಪಾಸಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ದರ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಸ್ಗಳು

ವಜ್ರ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸ್

ದರಗಳು

42 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು

ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ

( ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಪೋ ಇಂದ 

ಡಿಪೋದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ)

50 ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು

ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಕಿ.ಮೀ

(ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡಿಪೋ ಇಂದ 

ಡಿಪೋದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ)

  

 ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನಕ್ಕೆ

ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ

ವಾರದಲ್ಲಿ 6 ದಿನಕ್ಕೆ

ವಾರದಲ್ಲಿ 5 ದಿನಕ್ಕೆ

ರೂ. 2100/-

ರೂ.2600/-

100

120

120

140

ರೂ. 2150/-

ರೂ.2650/-

120

140

140

160

ರೂ. 2200/-

ರೂ.2700/-

140

160

160

180

ರೂ. 2250/-

ರೂ.2800/-

160

180

180

200

ರೂ. 2365/-

ರೂ.3000/-

180

200

200

220

ರೂ. 2420/-

ರೂ.3100/-

200

220

220

240

ರೂ. 2500/-

ರೂ.3200/-

220

240

240

260

ಗಮನಿಸಿಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ-ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪಾಸ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಎನ್ಜಯಪಾಲ್ ಎಟಿಎಂ (ಎಂ) 7760991011 / ಶ್ರೀಮತಿ.ಕೌಸರ್ ಬಾನು (ಎಂ) 7760991027.

 
Updated on : ಶುಕ್ರವಾರ, 26 October, 2018 - 19:55